AD znaczenie

  • attack damage tłum. obrażenia od ataku
  • assistant director tłum. zastępca dyrektora

Podobne akronimy i skróty do AD znaczenie

Akronim/skrót Wyjaśnienie skrótowca
adc attack damage carry
dps damage per second
dc damage control
pa personal assistant
ppww podatek od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń