STR. znaczenie

  • strona tłum. angielskie p.

Podobne akronimy i skróty do STR. znaczenie

Akronim/skrót Wyjaśnienie skrótowca
dr angielskie doktor
s. strona

PowiązaneSTR. znaczenie