TDD znaczenie

  • test-driven development tłum. programowanie sterowane testami

Podobne akronimy i skróty do TDD znaczenie

Akronim/skrót Wyjaśnienie skrótowca
sdk software development kit
r&d research & development