NR znaczenie

  • numer tłum. angielskie no.

Podobne akronimy i skróty do NR znaczenie

Akronim/skrót Wyjaśnienie skrótowca
isbn international standard book number → międzynarodowy znormalizowany numer książki
eni europejski numer identyfikacyjny
dr angielskie doktor
nip numer identyfikacji podatkowej

PowiązaneNR znaczenie