BAM znaczenie

  • by all means tłum. wszelkimi sposobami

Podobne akronimy i skróty do BAM znaczenie

Akronim/skrót Wyjaśnienie skrótowca
aae at all events
aml all my love
atb all the best
bnm by no means
btw by the way
obtw oh, by the way
ok all correct
tafn that's all for now
wdymbt what do you mean by that?
aram all random all mid