IMS znaczenie

  • i'm sorry tłum. przepraszam

Podobne akronimy i skróty do IMS znaczenie

Akronim/skrót Wyjaśnienie skrótowca
afaic as far as i'm concerned
ybs you'll be sorry