PZPR znaczenie

  • polski związek piłki ręcznej tłum. niemcy zachodnie
  • polska zjednoczona partia robotnicza tłum. niemcy zachodnie

Podobne akronimy i skróty do PZPR znaczenie

Akronim/skrót Wyjaśnienie skrótowca
zhp związek harcerstwa polskiego
nbp narodowy bank polski
pck polski czerwony krzyż
pżm polska żegluga morska
tp telekomunikacja polska
zbowid związek bojowników o wolność i demokrację
rp rzeczpospolita polska