Q&A znaczenie

  • questions & answers tłum. pytania i odpowiedzi

Podobne akronimy i skróty do Q&A znaczenie

Akronim/skrót Wyjaśnienie skrótowca
r&d research & development