ISBN znaczenie

  • international standard book number → międzynarodowy znormalizowany numer książki

Podobne akronimy i skróty do ISBN znaczenie

Akronim/skrót Wyjaśnienie skrótowca
ani automatic number identification
imo in my opinion
iso international standards organization
tir transport international routier
sgml standard generalized markup language
ifbb international federation of bodybuilding and fitness
iata international air transport association
icao international civil aviation organization
isni international standard name identifier
eni europejski numer identyfikacyjny
rs resistant starch
ipa international phonetic alphabet
nip numer identyfikacji podatkowej
nr numer