PESEL znaczenie

  • powszechny elektroniczny system ewidencji ludności

Podobne akronimy i skróty do PESEL znaczenie

Akronim/skrót Wyjaśnienie skrótowca
jase just another system error
dbms database management system
srp system rejestrów państwowych
sas system adresów symbolicznych