SAS znaczenie

  • special air service tłum. specjalna służba powietrzna (brytyjska jednostka specjalna, również nowozelandzka i australijska)
  • serial attached scsi tłum. szeregowo podłączany scsi (standard podłączania pamięci masowych)
  • system adresów symbolicznych
  • société par actions simplifiée tłum. spółka akcyjna uproszczona
  • starszoharcerska akcja szkoleniowa
  • scandinavian airlines, daw. scandinavian airlines system tłum. skandynawskie linie lotnicze (też nazwa skandynawskiej firmy lotniczej)

Podobne akronimy i skróty do SAS znaczenie

Akronim/skrót Wyjaśnienie skrótowca
jase just another system error
sos someone special
dbms database management system
isbn international standard book number → międzynarodowy znormalizowany numer książki
sgml standard generalized markup language
iata international air transport association
isni international standard name identifier
mmsi maritime mobile service identity
pesel powszechny elektroniczny system ewidencji ludności
srp system rejestrów państwowych
rs resistant starch
s.a. spółka akcyjna
Nie przegap