JASE znaczenie

  • just another system error tłum. po prostu kolejny błąd systemu

Podobne akronimy i skróty do JASE znaczenie

Akronim/skrót Wyjaśnienie skrótowca
aim another ibm mistake
j4g, jfg just for grins
jam just a minute
jas just a second
jic just in case
jk just kidding
ljbf let's just be friends
ya yet another
dbms database management system
pesel powszechny elektroniczny system ewidencji ludności
srp system rejestrów państwowych
sas system adresów symbolicznych
adih another day in hell
Nie przegap