RS znaczenie

  • resistant starch tłum. skrobia oporna
  • resignation syndrome tłum. syndrom rezygnacji
  • recommended standard tłum. rekomendowany standard

Podobne akronimy i skróty do RS znaczenie

Akronim/skrót Wyjaśnienie skrótowca
aids acquired immune deficiency syndrome
isbn international standard book number → międzynarodowy znormalizowany numer książki
sgml standard generalized markup language
isni international standard name identifier
Nie przegap