ISNI znaczenie

  • international standard name identifier tłum. nikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji

Podobne akronimy i skróty do ISNI znaczenie

Akronim/skrót Wyjaśnienie skrótowca
imo in my opinion
iso international standards organization
tir transport international routier
isbn international standard book number → międzynarodowy znormalizowany numer książki
dn dead name
sgml standard generalized markup language
ifbb international federation of bodybuilding and fitness
iata international air transport association
icao international civil aviation organization
doi digital object identifier
rs resistant starch
ipa international phonetic alphabet
nip numer identyfikacji podatkowej
Nie przegap