SCM znaczenie

  • source control management tłum. system kontroli wersji

Podobne akronimy i skróty do SCM znaczenie

Akronim/skrót Wyjaśnienie skrótowca
cc carbon copy
ac access control
jase just another system error
odma open document management api
dbms database management system
dc damage control
pesel powszechny elektroniczny system ewidencji ludności
srp system rejestrów państwowych
sas system adresów symbolicznych